czwartek, 14 stycznia 2016

Inspiracje. Kontury Żyrardowa

Żyrardów | Bielnik | 10.11.2015 | skan negatywu 120 | L.S    


Przeglądając negatywy z listopadowego wypadu do Żyrardowa po raz kolejny uświadomiłem sobie, że nic tak bardzo nie wpłynęło na moje fotografowanie  jak wystawa Kontury realności Piotra Chojnackiego z 2005 r.
Bez znajomości tych fotografii, zapewne, nie pojechałbym fotografować kamiennych kręgów i innych zabytków cywilizacji neolitycznej na Pomorzu i Kujawach. Prędzej czy później musiał bym dotrzeć do Wapna i w jego okolice ale czy zrobił bym tak szeroką dokumentację degradacji terenu po katastrofie z 1977 r. albo starał się zarejestrować jak przyroda powraca i obejmuje swoją władzą obiekty opuszczone przez mieszkańców Pomarzanek czy Smuszewa? 


Żyrardów | Bielnik | 10.11.2015 | skan negatywów 120 x2| L.S     


Na początku wieku, Piotr Chojnacki sfotografował wielkoformatowym aparatem zarówno zespół kamiennych kręgów w Odrach, miejsca mocy w Puszczy Białowieskiej, starożytne rzeźby kultowe na Ślęży - jak i odchodzące w przeszłość ślady cywilizacji przemysłowej, ginące błyskawicznie i dosłownie na naszych oczach - dziewiętnastowieczne koksownie w Wałbrzychu, obszar Staropolskiego Okręgu Przemysłowego w rejonie Gór Świętokrzyskich, czy gigantyczne ruiny zakładów produkcji benzyny syntetycznej w Policach.
Do swego projektu wybrał miejsca i obiekty, świadczące o przemijaniu kultur i cywilizacji oraz stanowiące przykład, ważnego w pracach Chojnackiego, zjawiska powrotu natury w miejsca cywilizacji i uzyskiwania przez nią powtórnej równowagi.
Recenzenci wystawy zwracali uwagę, że autor fotografuje krajobrazy przemysłowe tak, że przypominają architekturą sakralną czy miejsca kultu*). Patrząc na nie, w innym świetle jawi się nam podział na sferę sacrum i profanum, metafizyczne i instrumentalne wartości kultury. Po drugie uderza w nich stopień destrukcji niedawno jeszcze czynnych obiektów przemysłowych. Niektóre wyglądają na fotografiach Chojnackiego jak pradawne zabytki, ślady odległych, obcych nam cywilizacji. Po trzecie sądzę, że ważną rolę w tych przedstawieniach odgrywają elementy natury, która z powrotem wkracza na postindustrialne rejony.**)


Żyrardów | Bielnik | 10.11.2015 | skan negatywu 120| L.S     

W jednym ze swoich tekstów, podsumowując dokonania współczesnego dokumentu autor stwierdza: „... Fotografia dokumentalna nie jest już dzisiaj sposobem odkrywania świata, stała się natomiast bardziej wyrazem przeżywania go. Dlatego od fotografii nie oczekuje się opisu wydarzeń - dużo lepiej robią to inne media. (...) To, czego powinniśmy oczekiwać od fotografii dokumentalnej, to nie realizacji o charakterze narracyjnym czy opisowym, ani też poszukiwania jakości plastycznych, ale umiejętności wyrażania rzeczywistości w obrazach i symbolach..." 


Żyrardów | Bielnik | 10.11.2015 | skan negatywu 135| L.S   


Ilustracją tego postu niech będą skany negatywów zdjęć, które wykonałem w Żyrardowie, 10.11.2015. Jest to kontynuacja zdejmowania zabudowań żyrardowskiego Bielnika. Moje zapatrzenie w Kontury... Piotra jest w tych pracach ewidentne.


------
*) Sam autor w komentarzu do wystawy pisze: Projekt 'Kontury Realności' to efekt poszukiwań realizowanych na obszarze całej Polski, a dotyczący pozostałości 'Świątyń różnych cywilizacji'. Tymi świątyniami mają być obiekty niepokojące, kryjące w sobie zderzenie grozy i przyjemności, wielkości i małości, sytuujące nasze doświadczenie na granicy wyobrażanego z niewyobrażalnym. Posługuję się konturami czerpanymi fizykalnie ze świata realnego - z rzeczywistości, chcąc powiedzieć trochę więcej.  http://culture.pl/pl/wydarzenie/piotr-chojnacki-kontury-realnosci

**) Rafał Boettner-Łubowski. Reszta to mit - o „Konturach Realności" Piotra Chojnackiego. ‘Świat obrazu’
http://www.swiatobrazu.pl/piotr_chojnacki_i_kontury_realnoscixqlmhvkb.html

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

..: Baltica :..

Czas nie istnieje (1)

Bałtyk, sierpień 2017. Skan negatywu 6x9 cm. Kodak Brownie Junior Six-20 Fizycy twierdzą, że czas  nie istnieja a matematycy, iż ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Obserwatorzy