poniedziałek, 26 lipca 2010

Kamienne kręgi Gotów (?) w Grzybnicy

 2005
Goci zwoływali tu wiece i grzebali zmarłych w przez około 150 lat, a więc w ciągu życia prawie pięciu pokoleń,  od schyłku I do końca II wieku. Kto i kiedy je tutaj postawił? Odpowiedzią są tylko hipotezy. Wiek kamiennych kręgów na Pomorzu ocenia się na 5-7 tys. lat - a może nawet więcej.  Grzybnickie kręgi kamienne zajmują obszar ok 3 ha – to "ogrodzone stojącymi głazami miejsca wieców plemiennych, a w ich sąsiedztwie nagrobne bruki kamienne, będące świadectwem pamięci o pochowanych tam przodkach. Kult zmarłych przodków stwarzał atmosferę miru wiecowego i skłaniał do pokojowego rozstrzygnięcia sporów i ogłaszania wyroków".  Garść podstawowych informacji np. na stronie gminy Manowo, ale w innych miejscach znaleźć można znacznie więcej. To nasza druga wizyta w tym miejscu mocy. Zestaw z 2005 r. uzupełniłem o "krąg mistrzowski" i zdjęcia pojedynczych kamieni. Fotografowałem tylko analogowo BW + kilka slajdów.
Posted by Picasa

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

..: Baltica :..

Czas nie istnieje (1)

Bałtyk, sierpień 2017. Skan negatywu 6x9 cm. Kodak Brownie Junior Six-20 Fizycy twierdzą, że czas  nie istnieja a matematycy, iż ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Obserwatorzy