poniedziałek, 26 stycznia 2015

Park Norweski. Pocztówki niemedialne


Skan wglądówki 13x18 cm, Fomaspeed


Tadeusz Kantor wymyślił rzeczywistość (realność) najniższej rangi, czyli tę, do której każdy ma dostęp, która każe mi zawsze sprawy umieszczać i wyrażać w materii jak najniżej, jak najniższej, biednej, pozbawionej godności, prestiżu, bezbronnej, często nawet nikczemnej.*) Z kolei lider poznańskiej nieformalnej grupy artystycznej Penerów**) Wojciech Bąkowski często powołuje się na Mirona Białoszewskiego. Podobnie jak Białoszewski w swoich wierszach, tak Bąkowski w tekstach, obiektach czy filmach buduje pomniki z najbardziej dostępnych elementów rzeczywistości czy aspektów życia. Białoszewski osiąga największą moc kiedy używa tych najbiedniejszych, najbliższych, najprostszych elementów rzeczywistości - mówi Bąkowski.
Tadeusz Sobolewski wspominając Tajny Dziennik Mirona: Białoszewski żywił się ludźmi, nami też. Przyjaciele mówili, ze Miron jest gorszy niż UB, bo on wszystko donosi – publiczności! Donosy rzeczywistości robił stale, był ludożercą ale nie wampirem. Przysiadał, podsłuchiwał, notował, nagrywał, nieustannie przetrawiał donosy codzienności.
Skany wglądówek 18x24 cm, Fomaspeed


Wydawać by się mogło, że działaniom penerskim na polu sztuk wizualnych nie powinno być po drodze z większością fotografów. Istnieją jednak fotografiści*** niszowi, którzy mają wiele wspólnego w podejściu do warsztatu artystycznego i budowaniu języka artystycznej wypowiedzi. Penerstwo, bazując na staroświeckich wręcz kategoriach, odwołuje się bez skrępowania do pojęć indywidualności, stylu czy kunsztu, a nawet dziewiętnastowiecznego podejścia do tworzenia, okazuje się bliskie modernizmowi i mieści się w postawach, które pozwalają się objąć mianem tricksterowania, polegającego w tym wypadku na niewpisywaniu się w mainstream****) podobnie jak nieliczni fotografowie schowani w niszy niszy.*****)
Trickster działa wszak niczym rodzaj camera obscura, dokonując odwrócenia obrazu świata, a także jego postrzeganie może dać bardziej prawdziwe o nim wyobrażenie niż rzeczywistość postrzegana na serio, bez owego odwrócenia.
Skany wglądówek 18x24 cm, Fomaspeed 

Park Norweski znajduje się w centrum uzdrowiska Cieplice, sąsiaduje z Parkiem Zdrojowym (łączy je most przez Wrzosówkę) i jest jedną z atrakcji Jeleniej Góry. Park założony został na początku XX wieku przez właściciela fabryki maszyn papierniczych Eugena Füllnera, pierwotnie oddzielał zakład produkcyjny od osiedla domów robotniczych. Nazwą nawiązuje do pawilonu wybudowanego na wzór restauracji w Oslo, do niedawna mieściło się w nim Muzeum Przyrodnicze.


Park Norweski, Jelenia Góra, Cieplice, zdjęcie cyfrowe, LG, 2014 r.


---
*) (Tadeusz Kantor za: Jan Kłossowicz, "Tadeusz Kantor"
**) Piotr Bosacki: …sztuka Penerów, nie ma szczególnych ambicji dostosowania się do form przekazu medialnego. (Jest prawie pewne, że żaden Pener nigdy nie będzie wykonywał ćwiczeń gimnastycznych na tle obrazu kontrolnego telewizora)
Szabłowski: Sztuka Penerstwa ma więc powstawać z wewnętrznej potrzeby, a nie intelektualnej kalkulacji, i wyrażać się bez ogródek. Ekspresja, o której mowa, jest radykalna do tego stopnia, że zapomina o dobrych obyczajach. Nie wstydzi się brudu, potocznej mowy i braku elegancji. Penerstwo jest sztuką marginesu społecznego, ba - sztuką wyniośle aspołeczną, rzucającą prowokacyjne wyzwanie normom i wrażliwości drobnomieszczaństwa i klasy średniej.
Więcej: http://culture.pl/pl/tworca/penerstwo
***) pojęcie wymyślone przez poznańskiego fotografa Lecha Morawskiego (1939-1995)
****)  Marta Smolińska,TRICKSTEROWAĆ W POZNA(wa)NIU: Penerstwo i The Krasnals, Oppositre nr 2 STRATEGIE TRICKSTERA W PRAKTYCE ARTYSTY I KURATORA
*****) nisza niszy - tak, ironicznie, W. Wilczyk z nieukrywaną wyższością, określił ten nurt fotografii tworzonej przez miłośników i poszukiwaczy...

piątek, 9 stycznia 2015

Parki i ogrody. Radziejowice 2014
Ponownie, po roku przerwy, znalazłem się w Radziejowicach, w otaczającym pałac parku, z którego kadry powinny się znaleźć się w przygotowywanym od lat zestawie.
Radziejowicki park krajobrazowy, w stylu angielskim, zaprojektował w 1817 r., zaprzyjaźniony z Krasińskimi, Aleksander d’Alfonce de Saint Omer. Ozdobą parku są sztucznie utworzone zbiorniki wodne oraz wybujałe drzewa, pomniki przyrody (m.in. potężny jesion i aleja lipowa zaczynająca się koło pałacu). Wtedy, na początku XIX wieku, pałac otrzymał dzisiejszy wygląd lecz do dawnej świetności Radziejowic nie udało się przywrócić.


Prekursorem polskiej linii ziemiańskiego rodu d’Alfonce de Saint-Omer był Antoni (ur. 1750 r.). Jego syn, wspomniany wcześniej, Aleksander Jan d’Alfonce (1779-1857), zrobił karierę w wojsku, dosłużył się stopnia generała, stał się jednym z najwybitniejszych kartografów polskich swoich czasów, był autorem wielu map ziem polskich oraz krajów ościennych, twórcą niezwykle ciekawego założenia parkowego w Słubicach (w pow. płockim). Brał udział w wojnach prowadzonych przez Napoleona, a za kampanię 1807 r. otrzymał order Virtuti Militari. Po upadku cesarza pozostał w służbie Królestwa Polskiego, a po upadku powstania listopadowego służył w wojsku rosyjskim. Za wieloletnią pracę kartografa i kwatermistrza oraz przykładną służbę oficerską uzyskał w 1840 r. dziedziczne szlachectwo wraz z nadaniem herbu Sentomerski (od Saint-Omer, rodzinnego miasta we Francji). Niestety nie wiemy jak ten herb wyglądał gdyż jego wzór spłonął w 1944 r. w Warszawie, wraz z aktami Heroldii Królestwa Polskiego. Prywatnie generał Aleksander Jan d’Alfonce był drugim, po Adamie Turno, mężem Urszuli Prusimskiej, córki Wincentego Prusimskiego, dziedzica rozległych dóbr w okolicach Międzychodu, m.in. majątku Debrzno (dzisiejsza Ławica), który Urszula wniosła generałowi d’Alfonce w posagu. Jeszcze w latach 40. XIX w. zamieszkali w Warszawie synowie generała brali udział w procesach spadkowych o ten majątek.


..: Notatki z prowincji :..

Notatki z prowincji. Listy z Suicide City 1.

Świat się szybko zmienia, zmienia się internet, powoli zmienia się i ten blog. Od jakiegoś czasu staje się dla mnie - jak to kiedyś p...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Obserwatorzy